Budowa sieci telekomunikacyjnych

Sieci telekomunikacyjne pełnią kluczową rolę w przekazywaniu informacji we współczesnym świecie. Są nieodzownym składnikiem gospodarki w społeczeństwie opartym na wiedzy. Na sieć telekomunikacyjną składają się węzły telekomunikacyjne, linie telekomunikacyjne oraz łącza pomiędzy nimi. Zadaniem sieci telekomunikacyjnej jest przekazywanie danych, głosu, wizji i dźwięku.

Firma ENERGO-TEL już od kilkunastu lat jest ekspertem w zakresie dostarczania kompleksowych usług związanych z budową, eksploatacją i serwisem sieci oraz węzłów telekomunikacyjnych w Polsce.

W zakresie sieci telekomunikacyjnych usługi te świadczymy w obszarach:

 

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne