Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne to zespół urządzeń elektroenergetycznych (przewody, wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe, bezpieczniki, aparatura pomiarowa itp.), przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci publicznej do poszczególnych odbiorników (gniazd wtykowych, punktów oświetleniowych lub przyłączonych na stałe urządzeń pobierających energię elektryczną).

ENERGO-TEL w ramach prowadzonej działalności oferuje swoim klientom budowę, eksploatację, pomiary i serwis:

  • przyłączy energetycznych
  • wewnętrznych linii zasilających (WLZ) napięcia podstawowego i gwarantowanego
  • wewnętrznych obwodów odbiorczych
  • instalacji oświetleniowych
  • rozdzielni i tablic dystrybucyjnych

 

W ramach wykonywanych prac ENERGO-TEL S.A. korzysta z produktów renomowanych dostawców, takich jak: LEGRAND, SCHRACK, HAGER, MOELLER, SCHNEIDER Electrics, Siemens, ABB, APC, Telzas, Eltek, EATON, GE Electrics itp.

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne