Kultura Organizacji

Kultura organizacji Spółki kształtowana jest w okresie kilkunastu lat istnienia firmy, podczas których powstawały i unormowały się obowiązujące zasady. Obecnie firma wyróżnia się przede wszystkim swoim indywidualnym charakterem i atmosferą, które każdego dnia wypełniają wykonywane przez pracowników obowiązki i zadania.

Strategia Spółki

Spółka ENERGO-TEL specjalizuje się w kompleksowym utrzymaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z założeniami obowiązującymi od czerwca 2012 roku, spółka ENERGO-TEL skupia swoją działalność na usługach, w których posiada największe kompetencje – serwis, eksploatacja oraz budowa sieci telekomunikacyjnych w Polsce.

Misja firmy

Misją firmy ENERGO-TEL jest profesjonalna opieka i czuwanie nad stabilnością  i niezawodnością funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej naszych Klientów.  Łączy nas wspólny cel w budowaniu silnego przedsiębiorstwa, biorącego czynny udział w procesie rozbudowy i rozwoju powszechnego dostępu do nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu. 

Wizja firmy

Celem naszych działań jest uzyskanie pozycji lidera w zakresie obsługi Spółek Grupy Kapitałowej PGE oraz dążenie do uzyskania znaczącej pozycji w zakresie obsługi operatorów sieci telekomunikacyjnych i telewizji kablowych w Polsce.

Kapitał Ludzki

Od początku budowania Spółki głównym jej filarem byli pracownicy oraz ich kompetencje, zaangażowanie, praca zespołowa i koncentracja na obsłudze klienta. W procesie rekrutacji, podczas rozmów z kandydatami, pod uwagę brane są nie tylko kwalifikacje kandydatów, ale również otwartość, szczerość oraz gotowość do zmian, jakie zachodzą w Spółce oraz otoczeniu biznesowym. Wierzymy, że nie samo wykształcenie, ale również  osobowość pracownika, stanowi ważny element w budowaniu efektywnej organizacji i przyjaznej atmosfery pracy na co dzień.

Dziś Spółka ENERGO-TEL to ponad 100 pracowników, którzy nieustannie podnoszą swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach dostosowanych do charakteru ich pracy i wykonywanych obowiązków. Dodatkowo, wszystkim swoim pracownikom oferujemy pakiet świadczeń socjalnych, obejmujący m.in., bezpłatną opiekę medyczną oraz kartę wstępu do obiektów sportu i rekreacji na preferencyjnych warunkach.

Nasze wartości

Świadomość wartości Pracowników i Klientów – bez Klientów i Pracowników Spółka nie miałaby celu, dla którego warto istnieć.

Jedność Zespołu tylko wspólnie możemy zrealizować wyznaczone cele.

Samodzielność i Odpowiedzialność w działaniu praca każdego z nas ma istotny wpływ na końcową jakość usług świadczonych przez naszych Klientów użytkownikom usług telekomunikacyjnych. Poprzez działanie każdego z ogniw jakimi jesteśmy budujemy jeden wizerunek Spółki.

Zaangażowanie i Elastyczność – ważne jest odpowiednie reagowanie na potrzeby naszych Klientów oraz bieżące dostosowywanie się do zmian zachodzących w codziennych relacjach biznesowych.

Wiedza i Kompetencje – nie tylko my sami, ale przede wszystkim nasi Klienci mają gwarancje bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości wykonywanej przez nas pracy.

 

 

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom