Nasze realizacje

Poniżej przedstawiamy Państwu listę wybranych, zrealizowanych w 2012 roku przez naszą firmę prac.

Realizacja  w Warszawie - modernizacja krosu kablowego VHP  - 2012

Projekt i budowa linii światłowodowej 96J w relacji Kraków ul. Jasnogórska 1 - Kraków ul. Śląska 10 ok 7 km, na zlecenie EXATEL S.A. - czerwiec 2012

Zakres prac obejmował:

-wykonanie projektu wykonawczego budowy kabla światłowodowego
-zaciągnięcie kabla Z-TOTKtsdD 96J do istniejącego rurociągu kablowego
-spawanie światłowodów - wykonanie połączeń spawanych 480 szt
-instalacja muf światłowodowych FIST GCO2 3 szt
-instalacja przełącznic PS 19/24/1 U i rozszycie kabla na obu końcach 8 szt
-pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego 96 szt
-pomiary miernikami mocy 96 szt

Projekt i budowa linii światłowodowej 288J w relacji Kraków ul. Jasnogórska 1 - Kraków Pl. Matejki 12 ok 9 km,  oraz kabla 144J na ul. Jasnogórskiej na zlecenie EXATEL S.A. - czerwiec 2012

Zakres prac obejmował:

-wykonanie projektu wykonawczego budowy kabla światłowodowego
-zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsd 288J do istniejącego rurociągu kablowego
-instalacja mikrokabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 144J o długości 367 m
-spawanie światłowodów - wykonanie połączeń spawanych 1440 szt
-instalacja 3 muf światłowodowych FIST GCO2
-instalacja 18 przełącznic PS 19/24/1 U i rozszycie kabla na obu końcach
-montaż 3 szaf dystrybucyjnych OptiTel SPS 19/45U/800/600
-pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego
-pomiary miernikami mocy

Przebudowa linii światłowodowej OTK DT 0811 w  ul. Pięknej w Szydłowcu na zlecenie gminy Szydłowiec- kwiecień 2012

Zakres prac obejmował:

-budowę nowego rurociągu kablowego
-montaż złączy skręcanych rur polietylenowych
-montaż słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych
-badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

 

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne