Nasze realizacje 2011

Poniżej przedstawiamy Państwu listę wybranych, zrealizowanych w roku 2011 przez naszą firmę prac.

Budowa kanalizacji kablowe i kabla światłowodowego w relacji RPZ Vogla - ul. Cypryjska 72 na zlecenie EXATEL S.A. - czerwiec 2011

Zakres prac obejmował:

-wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji i kabla światłowodowego
-budowę kanalizacji kablowej 4xRHDPE 40/3,7 mm
-budowę studni kablowej SKR-1
-budowę kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 60J w kanalizacji TP S.A. i EXATEL S.A.

Budowa linii światłowodowej w kanalizacji kablowej TP S.A. między budynkami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Oczki  na zlecenie WUM- luty 2011

Zakres prac obejmował:

-dostawę i zaciągnięcie kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej
-dostawę kabli światłowodowych do pomieszczeń serwerowni w poszczególnych budynkach
-zakończenie kabli światłowodowych na przełącznicach zgodnie z wymogami WUM oraz wykonanie pomiarów

Budowa linii światłowodowej w kanalizacji kablowej TP S.A. między budynkami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Chałubińskiego na zlecenie WUM - luty 2011

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne