Pomiary okablowania LAN i infrastruktury towarzyszącej

Stale i regularnie przeprowadzana diagnostyka okablowania, oraz szybkie wykrywanie ewentualnych usterek, stanowi ważny element sprawnie działającego środowiska sieciowego. Wszystkie pojawiające się usterki, mające kluczowy wpływ na wydajność pracy sieci LAN, jej stabilność, szybkość i jakość transmisji danych i połączeń, można łatwo wyeliminować poprzez regularnie wykonywane pomiary okablowania LAN i infrastruktury towarzyszącej.

Pomiary okablowania LAN

W celu weryfikacji poprawności nowych instalacji, jak i funkcjonowania istniejących sieci LAN wykonujemy pomiary dynamiczne. ENERGO-TEL posiada nowoczesny tester  LanTEK II – 1000MHz firmy IDEAL Industries, pozwalający na inwentaryzację i certyfikację  okablowania strukturalnego kategorii 5E/6/6A/7/7A klasy ISO-D/E/Ea/F/Fa. Tester wykonuje również testy sieci przemysłowych (Industrial Ethernet) oraz kabli koncentrycznych.

 urządzenie lanTEK II

urządzenie LANTEK II

Posiadany typ testera został zatwierdzony do pomiarów przez globalnych dostawców i producentów okablowania, z których warto wymienić chociażby takich potentatów jak 3M, KRONE, AMP/TYCO, ICC, ITT, MOLEX, R&M, SCHRACK, i wiele innych.  

 

Pomiary infrastruktury towarzyszącej

Infrastrukturę towarzyszącą sieci telekomunikacyjnych stanowią urządzenia, których zadaniem jest utrzymanie sprawnego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej. Do infrastruktury towarzyszącej zaliczamy między innymi: systemy zasilania gwarantowanego, klimatyzacji, wentylacji, systemy przeciwpożarowe i inne instalacje niskoprądowe.

ENERGO-TEL oferuje usługi pomiaru infrastruktury towarzyszącej w zakresie:

Instalowane w obiektach telekomunikacyjnych baterie akumulatorów muszą zapewnić urządzeniom telekomunikacyjnym ciągłość zasilania. W swoim zakresie usług oferujemy wykonywanie pomiarów i testów baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnych, pozwalających określić ich aktualną pojemność. Typowa siłownia współpracuje z co najmniej dwiema bateriami o pojemności od 100 Ah do 3 000 Ah.

  •  Pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej

Pomiary i badania instalacji elektrycznej i odgromowej przeprowadza się w celu oceny ich stanu technicznego zarówno pod względem bezpieczeństwa użytkowania oraz niezawodności eksploatacji. Wyniki przeprowadzanych badań są istotną informacją przy podjęciu decyzji o wprowadzeniu  instalacji do użytkowania, o przedłużeniu okresu jej eksploatacji lub obowiązku przeprowadzenia określonych napraw czy nawet wycofania danej instalacji z użytkowania.

Wykonywane przez firmę ENERGO-TEL pomiary każdorazowo potwierdzone są odpowiednią dokumentacją. Uzyskane w pomiarach wyniki dokładnie i jednoznacznie określają, czy instalacja spełnia stawiane prawem normy bezpieczeństwa.


 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne