Pomiary optyczne

Pomiary reflektometryczne włókien światłowodowych

Pomiary reflektometryczne (lub inaczej pomiary światłowodowe) wykonujemy za pomocą reflektometrów (OTDR Optical Time-Domain Reflectometer). Reflektometry, używane przy budowie i eksploatacji sieci światłowodowych, pozwalają dokonać: pomiaru tłumienności spojeń, współczynnika odbicia (reflektancji złączek), wizualizacji rozkładu tłumienia wzdłuż kabla na ekranie reflektometru lub na wydruku dokumentacji pomiaru. Analiza wykonanych pomiarów telekomunikacyjnych pozwala również na dokładne określenie miejsca wystąpienia defektów kabla – miejsca wystąpienia jego awarii. Dla uśrednienia wyników pomiarów dokonywany jest pomiar dwukierunkowy.

Za pomocą platform EXFO FTB-1 oraz FTB-200 wyposażonych we wkładki reflektometryczne OTDR wykonujemy pomiary:

  • klasyczne pomiary „liniowe”,
  • analizę sieci FTTx,
  • lokalizujące miejsce wystąpienia awarii lub problemu

EXFO- FTB 1

Platforma FTB-1

EXFO- FTB 200

Platforma FTB-200


Pomiar  ODTR reflektometrem polega na wysłaniu do mierzonego światłowodu impulsów o dobieranej szerokości i ustalonej wcześniej długości fali a następnie detekcji tej ich części, która ulega odbiciu. Na podstawie zadanych parametrów OTDR rysuje wykres mocy optycznej (a dokładnie jej spadku) w funkcji odległości. Całość podana jest w skali logarytmicznej.

Podstawowymi wielkościami, mierzonymi przez reflektometr są:

- dystans czyli odległość pomiędzy zdarzeniami

- straty na złączach

- tłumienność jednostkowa włókna

- odbicia (współczynnik odbicia)

Przykładowa Krzywa Reflektometryczna

Przykładowa Krzywa Reflektometryczna

Wynik pomiaru reflektometrycznego - 1   

Wynik pomiaru reflektometrycznego - 2

Wynik pomiaru reflektometrycznego

Pomiar dyspersji polaryzacyjnej i chromatycznej

Istotnym parametrem transmisyjnym, którego pomiar i analizę wykonuje ENERGO-TEL jest pasmo transmisji, którego wartość jest określona przez dyspersję. W światłowodach jednomodowych rozróżniamy dyspersje chromatyczną i polaryzacyjną. 

Pomiary dyspersji polaryzacyjnej PMD oraz dyspersji chromatycznej CD dokonuje się w celu przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych linii światłowodowych przeznaczonych do pracy z systemami o przepływnościach od 10Gb/s. Pomiary te wykonujemy w oparciu o platformę EXFO FTB-500 wyposażoną w specjalistyczne moduły.

EXFO- FTB 500

Platforma EXFO FTB 500

W pomiarach dyspersji polaryzacyjnej PMD, wykonywanych przez ENERGO-TEL za pomocą modułu FTB-5500B, wykorzystywana jest metoda interferometryczna.  Pozwala ona wykonywać również pomiary światłowodów na liniach, na których znajdują się wzmacniacze optyczne.

Pomiar dyspersji chromatycznej CD oferowany przez ENERGO-TEL z użyciem modułu FTB-5800 jest jednym z najbardziej precyzyjnych rozwiązań. Metoda ta charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru, dużą powtarzalnością oraz małą odchyłką. Cechy te możliwe są do uzyskania dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości pomiaru wynoszącej 950 punktów pomiarowych (najczęściej stosowane metody pomiarowe oferują rozdzielczość do 100 punktów).

PSE-Operator do badania światłowodowych linii napowietrznych wymaga stosowania wyżej opisanych metod.

Pomiary mocy optycznej

Pomiary mocy optycznej światłowodów pozwalają określić czy spełnione są warunki gwarantujące prawidłową pracę urządzeń teletransmisyjnych. Wykonywane są one w celu określenia poziomu sygnału optycznego oraz strat tego sygnału we włóknach traktów światłowodowych.

Pomiary mocy optycznej można podzielić na:

  • pomiary parametrów urządzeń (moc nadajnika i czułość odbiornika)
  • pomiary parametrów torów światłowodowych i ich elementów (tłumienność odcinków torów światłowodowych, tłumienność złączy, tłumienność zmontowanej linii światłowodowej)
  • pomiary wynikowe linii światłowodowych współpracujących z urządzeniami (moc na wyjściu toru).

Pomiary te wykonujemy zestawami mierników firmy EXFO.

 

PRZYKŁADOWY WYNIK POMIARU TŁUMIENNOŚCI CAŁKOWITEJ METODĄ TRANSMISYJNĄ

POBIERZ142.76 kB


 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne