Realizacja w Warszawie - 2012

Realizacja w Warszawie - modernizacja krosu kablowego VHP  - 2012

Zakres prac, wykonany na obiekcie obejmował:

  • wykonanie inwentaryzacji okablowania oraz połączeń krosu centralowego oraz pośredniego
  • przygotowanie starych krosów do demontażu (wykonanie połączeń umożliwiających zminimalizowanie przerw w łączności)
  • demontaż starego krosu centralowego
  • montaż nowego krosu centralowego
  • modernizacja krosu pośredniego

Stan komory kablowej przed modernizacją  Stan komory kablowej przed modernizacją -2

Stan komory kablowej przed modernizacją

Stan komory kablowej po modernizacji

Stan komory kablowej po modernizacji

Całość prac została zrealizowana na czynnym obiekcie w godzinach popołudniowych i nocnych, zgodnie z bardzo wysokimi wymaganiami zamawiającego. Do wykonania prac zastosowano elementy telekomunikacyjne z system okablowania strukturalnego KRONE. Czasowe przerwy w łączności na poszczególnych numerach został zminimalizowany tak, by nie był on odczuwalny dla użytkownika a linie alarmowe i kluczowe dla sprawngo działania obiektu zostały przeniesione na nowy kros bezprzerwowo.

Kros centralny przed modernizacją Kros centralny przed modernizacją-2

Stan - kros centralny przed modernizacją

Kros centralny po modernizacji Kros centralny po modernizacji-2

Stan - kros centralny po modernizacji

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne