Sieci radiowe i radiolinie

Radiolinia to system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych. Na obszarach, gdzie utrudnione jest wybudowanie linii kablowych, dla umożliwienia przesyłu sygnałów telekomunikacyjnych ENERGO-TEL oferuje kompleksową usługę budowy sieci radiowej typu punkt – punkt oraz punkt – wielopunkt (wielodostęp).

W ramach świadczonych usług z zakresu budowy i eksploatacji sieci radiowej i radiolinii wykonujemy:

  • szczegółowe wizje radiowe, które obejmują przygotowanie wykazu obiektów (po stronie Klienta i węzła), określenie położenia obiektu, dokonania wszystkich niezbędnych uzgodnień zarówno z właścicielem jak i administratorem obiektu, określenie parametrów obiektu oraz przęsła (przęsło bezpośrednie z lustrem biernym), przygotowanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej obiektu uwzględniającej, w przypadku możliwości realizacji łącza (potwierdzonej widoczności) miejsce montażu anteny, trasy kablowej do serwerowni oraz ustalenie wymagań administracyjnych takich jak opłaty czy projekt wykonawczy.
  • wykonywanie nowych instalacji radioliniowych (punkt-punkt; punkt-wielopunkt), które obejmują:  dostawę i montaż konstrukcji wsporczych do anten (wsporniki antenowe, maszty wolnostojące), montaż anten na konstrukcjach oraz wizowanie, instalację modułów zewnętrznych ODU (Outdoor Unit),wykonanie drogi kablowej (RG-8, CNT-400),instalację modułów wewnętrznych IDU (Indoor Unit) w szafach telekomunikacyjnych 19”, konfigurację oraz uruchomienie linii radiowej, pomiary transmisyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  • wykonywanie projektów technicznych sieci radiowych,
  • eksploatacja i konserwacja zainstalowanych urządzeń,
  • usuwanie awarii systemów radioliniowych.

ENERGO-TEL posiada wieloletnie doświadczenie w instalacji i obsłudze urządzenia firm: Ericsson, DMC, Stratex, Sagem, Alvarion, Alcatel- Lucent, Aperto, Airspan, Vecta Star.

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne