Sieci światłowodowe

Światłowód ze względu na znikome zjawisko tłumienia sygnału, a także odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne stanowi obecnie najlepsze medium transportowe stosowane we współczesnej telekomunikacji.

Włókna światłowodowe, z których zbudowany jest światłowód klasyfikuje się według ich średnicy, tłumienności, dyspersji, zakresu zmian współczynnika załamania oraz liczby prowadzonych modów - promieni wiązki świetlnej. Z uwagi na możliwości transmisji światła o jednym lub wielu modach  światłowody dzielimy na jedno i wielomodowe. Światłowody jednomodowe umożliwiają przesłanie sygnału na znaczne odległości, przekraczające 100 km. Światłowody wielomodowe z uwagi na ponad dwukrotnie większe tłumienie sygnału optycznego, wykorzystywane są do przesyłu danych na małe odległości. W celu umożliwienia przesłania coraz większej ilości informacji w pojedynczym włóknie stosuje się  obecnie metodę zwiększania „przepustowości światłowodu” polegającą na przesyle wielu „promieni o różnych kolorach światła” (długościach fali) wykorzystując włókno jednomodowe. Technologię tą nazywamy zwielokrotnieniem falowym WDM.

Sieci światłowodowe doskonale sprawdzają się w takich obszarach jak:

- sieci transkontynentalne,

- sieci rozległe i lokalne,

- sieci międzyuczelniane,

- sieci przemysłowe,

- dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych,

- łącza danych,

- usługi abonenckie,

- telewizja kablowa,

- zdalna kontrola i ostrzeganie,

- transmisja multimediów,

W powyższych obszarach firma ENERGO-TEL oferuje usługi takie jak:

 • projektowanie i budowa sieci światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej, rurociągach kablowych, mikrokanalizacji,
 • eksploatacja istniejących linii światłowodowych doziemnych i napowietrznych (na liniach elektroenergetycznych),
 • pomiary właściwości torów transmisyjnych,
 • usuwanie awarii kabli światłowodowych,
 • okresowe przeglądy (serwis) stanu technicznego linii światłowodowych,
 • precyzyjna lokalizacja trasy kabla,
 • pneumatyczne wdmuchiwanie kabli światłowodowych do kanalizacji teletechnicznej za pomocą nowoczesnego urządzenia
 • spawanie światłowodów przy użyciu nowoczesnego sprzętu

 

Korzystając z własnych kompetencji i doświadczenia przygotowujemy kompletną dokumentację projektową całej sieci telekomunikacyjnej.

Nasze specjalistyczne  zespoły światłowodowe wyposażone w profesjonalny sprzęt są przygotowane do wykonywania zadań związanych z usługami budowy i eksploatacji sieci.  

Posiadamy również duże doświadczenie w zakresie eksploatacji i prowadzenia napraw traktów światłowodowych skojarzonych z przesyłową, napowietrzną linią energetyczną w technologiach takich jak:   

 • OPGW – (Optical Ground Wire) – światłowód skojarzony z przewodem odgromowym linii energetycznej;
 • ADSS – (All Dielectric Self Supporting Cable) – samonośne światłowodowe przewody dielektryczne zawieszone pomiędzy słupami linii energetycznej;
 • ADL – (All Dielectric Lashed Cable) – dielektryczne przewody światłowodowe skojarzone z przewodami linii energetycznej za pomocą specjalnego oplotu z nici kewlarowych;  
 • MASS – (Metalic Areal Self Supporting Cable) – zastosowanie rozwiązania ADSS w technologii OPGW (oplot stalowy włókien);
 • SKY WRAP – światłowodowy przewód dielektryczny owijany wokół przewodu odgromowego roboczego linii energetycznej;
 • OPPC – (Optical Phase Conductor) – włókna światłowodowe skojarzone z przewodem fazowym linii energetycznej,

przy czym 3 ostatnie technologie występują w polskiej energetyce obecnie w ilościach znikomych.  

Pomiary wykonywane przez ENERGO-TEL S.A. związane z sieciami telekomunikacyjnymi to:

         - Pomiary reflektometryczne włókien światłowodowych

         - Pomiar dyspersji polaryzacyjnej i chromatycznej

         - Pomiary mocy optycznej

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne