Systemy bezpieczeństwa budynków

Przy budowie obiektów telekomunikacyjnych instalowane są różnego rodzaju systemy, których głównym celem jest podniesienie bezpieczeństwa danego obiektu.

W ramach swoich usług oferujemy instalację, utrzymanie oraz serwis:

System telewizji przemysłowej/technicznej (telewizja dozorowa, system monitoringu wizyjnego) pozwala na śledzenie stanu technicznego określonych obszarów budynku, jak i zdarzeń w obszarach kontrolowanych przez system. Ponadto wszystkie zdarzenia obserwowane przez kamery podłączone do sieci monitoringu wizyjnego mogą być rejestrowane za pomocą systemów zapisu danych, dzięki czemu można je później poddawać wszechstronnej analizie.

ENERGO-TEL swoje rozwiązania buduje w oparciu o sprzęt takich firm jak: Bosch, Samsung, Simens.

  • systemu kontroli dostępu (SKD)

Systemy te przeważnie są powiązane z systemami SSWiN. Umożliwiają kontrolę i ograniczenie dostępu dla osób nie uprawnionych do przebywania w danym obiekcie lub jego części. Systemy zlokalizowane na zewnątrz służą zapewnieniu kontroli bram wjazdowych czy miejsc parkingowych oraz ograniczeniu dostępu do wyznaczonych miejsc.

ENERGO-TEL oferuje realizację projektów w oparciu o rozwiązania firmy Honeywell.

  • systemu rejestracji czasy pracy (RCP)

System ten ma za zadanie rejestrację oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy.

 

  • systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

System sygnalizacji włamania i napadu to zespół rozwiązań technicznych, których celem jest skuteczne zminimalizowanie zagrożeń na terenie chronionego obiektu. System oparty jest na czujkach, które wykrywają ruch,  zbicie szyby w oknach chronionego pomieszczenia, promieniowanie podczerwone lub fale dźwiękowe w strefach objętych ich działaniem. Odpowiedni sygnał przekazywany jest do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu.

Projekty te realizujemy w oparciu o rozwiązania firmy Honeywell.

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne