Systemy bezpieczeństwa pożarowego

Systemy bezpieczeństwa pożarowego (lub inaczej systemy sygnalizacji pożarowej) instalowane są w obiektach w celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników w zakresie ochrony przeciw pożarowej. Systemy sygnalizacji pożarowej mają za zadanie ostrzegać użytkowników przed niebezpieczeństwem pożaru. Poprzez realizację zaprogramowanych „Scenariuszy pożarowych” zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru oraz minimalizują jego skutki.

W ramach swoich usług oferujemy realizację:

System sygnalizacji pożaru stanowi szybką i skuteczną formę powiadomienia o zagrożeniu pożarowym.

Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu instalacji bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o rozwiązania firm Siemens, Schrack, Honeywell.

  • dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy to system wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego komunikowania o niebezpieczeństwie oraz sterowania za pomocą głosu ewakuacją z zagrożonych stref.

ENERGO-TEL posiada doświadczenie w instalowaniu tego typu systemów w oparciu o rozwiązania firmy BOSCH.

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne