Serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

W ramach kompleksowej obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej ENERGO-TEL S.A. zapewnia również instalację oraz eksploatację telekomunikacyjnych urządzeń aktywnych, które umożliwiają Klientom Spółki transmisję danych w technologiach takich jak:

  • WDM - Wavelength Division Multiplexing – technologia służąca zwielokrotnianiu sygnałów za pomocą światła laserowego, czyli wykorzystanie kilku (nawet do kilkuset) fal o różnych długościach (kolorach), przesyłanych w tym samym czasie, w tym samym medium transmisyjnym (pojedyńczym włóknie kabla światłowodowego). Każda długość tworzy osobny "kanał", który może przenosić odrębną informację. W zależności od liczby kanałów rozróżniamy technologię CWDM – Coarse Wave Division Multiplexing i DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing.

  • SDH - Synchronous Digital Hierarchy - jest to technologia sieci przesyłu danych, charakteryzująca się pracą w trybie synchronicznym (zbieżnym) wszystkich urządzeń działających w tej sieci SDH. Urządzenia te są zsynchronizowane zarówno z nadrzędnym zegarem (PRC), jak i ze sobą nawzajem. Sieci SDH umożliwiają przesyłanie danych cyfrowych między odległymi punktami oraz możliwości odwzorowania w strukturze synchronicznej wielu typów sygnałów o niższych przepływnościach, niezsynchronizowanych z SDH. Z technologii SDH korzystają m.in. GSM, Internet, DQDB, FDDI. Sieci SDH charakteryzują się również większą niezawodnością od innych oraz mniejszą podatnością na uszkodzenia.

  • PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy - technologia używana w sieciach telekomunikacyjnych. Plezjochroniczna oznacza, że elementy sieci PDH są ze sobą zsynchronizowane, ale nie w sposób idealny, co wynika, z faktu posiadania przez każdy z aktywnych elementów sieci swojego zegara. Technologia PDH oparta jest na modulacji kodowo-impulsowej (PCM).

  • xDSL - X Digital Subscriber Line - jest to zbiorowy termin wszystkich technologii cyfrowych linii abonenckich, które wykorzystują wiele schematów modulacji w transmisji danych przez symetryczne linie miedziane. xDSL obejmuje ADSL, SDSL, CDSL, RADSL, VDSL, ISDN DSL.

  • Ethernet – jest obecnie podstawową techniką w której zawarte są standardy wykorzystywane do budowy sieci i systemów teleinformatycznych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI.

  • Frame relay - technika transmisji danych oparta na komutacji pakietów. Technologia ta używana jest do łączenia odległych sieci lokalnych (LAN), przesyłania danych, obrazu i głosu oraz dostępu do Internetu. Informacja jest dzielona na ramki (ang: frames) o zmiennej długości, które przenoszą dane między sieciami LAN, co pozwala na przekazywanie informacji między urządzeniami końcowymi sieci rozległych (WAN). Cechą charakterystyczną technologii frame relay jest wyeliminowanie kontroli przepływu oraz detekcji błędów.

  • ATM - Asynchronous Transfer Mode - jest to rodzaj technologii komunikacyjnej do szerokopasmowej transmisji danych. ATM umożliwia przesyłanie danych interakcyjnych, różnej wielkości plików, sygnału wizyjnego, a także głosu. Technologia ta stosowana jest w sieciach lokalnych, miejskich oraz rozległych. Dane przesyłane w technologii ATM mają postać krótkich pakietów zaopatrzonych w nagłówek.

ENERGO-TEL posiada wieloletnie doświadczenie w instalacji, konfiguracji i obsłudze urządzeń wiodących producentów takich jak: 3COM, OneAccess, Alcatel-Lucent, Bitstream, Cisco, Ericsson, Huawei, Lanex, Marconi/GPT, NewBridge, Nokia, Siemens, Transmode, Telindus i wielu innych.

 

 

serwis urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, serwis infrastuktury techniczne