Aktualności

Zmiana składu Rady Nadzorczej.

Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2018 roku zmianie uległ skład Rady Nadzorczej ENERGO-TEL S.A.

Nowy skład Rady jest następujący:

Pani Katarzyna Joanna Bojańczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Kobierska – Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Knop – Członek Rady Nadzorczej

            


Powrót do wszystkich aktualności

3

lipiec

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom