Słownik


Wpisz poszukiwane hasło lub wybierz z alfabetu wybrany zakres poszukiwań.

~Dyspersja

to zjawisko, występujące w chwili, gdy biegnące w falowodzie fale świetlne nie mają takiej samej długości fali – różnią się one nieznacznie od siebie. W wyniku tych różnic w prędkości poruszania się fal o różnych długościach, fale wysłane jednocześnie nie docierają do odbiornika w tym samym czasie. W rezultacie na wyjściu pojawia się szerszy impuls, który rośnie wraz ze wzrostem długości światłowodu.

~Dyspersja chromatyczna

w skład dyspersji chromatycznej wchodzą dwa zjawiska: dyspersja materiałowa i falowa. Dyspersja materiałowa powodowana jest zmianą współczynnika załamania szkła kwarcowego w funkcji długości fali. Ponieważ nie istnieje źródło światła ściśle monochromatyczne, gdyż każdy impuls światła składa się z grupy rozproszonych częstotliwości optycznych rozchodzących się z różną prędkością, docierający po przebyciu fragmentu włókna mod charakteryzuje się rozmyciem w czasie. Dyspersja falowodowa jest to zależność efektywnego współczynnika załamania od częstotliwości. Dyspersja falowodowa częściowo powodowana jest wędrowaniem wiązki przez płaszcz światłowodu. Szybkość rozchodzenia się zależy od właściwości materiałowych płaszcza.

~Dyspersja polaryzacyjna

jest efektem zjawiska, występującego w światłowodach jednomodowych, polegającego na rozchodzeniu się dwóch spolaryzowanych modów ortogonalnie względem siebie. Prędkości grupowe tych modów są różne (nie zachowują symetrii kołowej światłowodu, profilu współczynnika załamania, naprężenia).

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom