Słownik


Wpisz poszukiwane hasło lub wybierz z alfabetu wybrany zakres poszukiwań.

~Linia telekomunikacyjna

zazwyczaj zbudowana z kabla lub kilku kabli jedno i wielożyłowych, ułożona na jednej trasie pomiędzy węzłami sieci telekomunikacyjnej. Układane są pod ziemią, w kanalizacji kablowej lub w powietrzu - na słupach energetycznych - tzw. linie napowietrzne.

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom