Słownik


Wpisz poszukiwane hasło lub wybierz z alfabetu wybrany zakres poszukiwań.

~Mod

charakterystyczny rozkład pola elektromagnetycznego odpowiadający danemu kątowi rozchodzenia się fal w falowodzie. Dla światłowodu mówi się o modach światłowodowych. Mody to efekt wzajemnej interferencji płaskich fal elektromagnetycznych odbijających się wielokrotnie od granicy ośrodków tworzących falowód.

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom