Słownik


Wpisz poszukiwane hasło lub wybierz z alfabetu wybrany zakres poszukiwań.

~Nadzór telekomunikacyjny

to usługa mająca na celu sprawowanie kontroli nad podmiotem wykonującym czynności zlecone przez zleceniodawcę np. na liniach światłowodowych. Firma świadcząca usługę nadzoru telekomunikacyjnego ponosi odpowiedzialność a jest za prace wykonywane prace i kontroluje przebieg ich wykonania oraz końcowy etap odbioru wykonanych prac.

 

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom