Słownik


Wpisz poszukiwane hasło lub wybierz z alfabetu wybrany zakres poszukiwań.

~Pomiar ODTR

to pomiar optyczny wykonywany za pomocą reflektometru. Pomiar ten ma na celu m.in pomiar tłumienności spojeń - łączeń kabli światłowodowych.

~Pomiar sieci telekomunikacyjnej

pomiar wykonywany w celu określenia jakości danej sieci telekomunikacyjnej - między innymi jej przepustowości, szybkości, możliwościach rozbudowy oraz informacji o ewentualnych usterkach i awariach. Pomiary sieci są narzędziem diagnostycznym i informacyjnym, niezbędnym do zapewnienia sprawnego funkcjonowania całej sieci telekomunikacyjnej. Pomiary wykonywane są za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

~Pomiary światłowodowe

pomiary wykonywane na włóknach światłowodowych za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego, mające na celu ocenę poprawności montażu linii światłowodowych, ich przepustowość, czy prędkość. Pomiary stowią istotny element instalacji nowych linii jak i ich późniejszej eksplotacji i serwisu.

 

~Pomiary telekomunikacyjne

pomiary telekomnikacyjne stanowią niezbędny element budowy i rozbudowy współczesnych sieci telekomunikacyjnych. Są istotne dla poprawnego funkcjonowania sieci i określania przyczyn ich niesprawności. Pomiary telekomunikacyjne wykonywane są za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych jak testery czy analizatory.

~Projektowanie sieci światłowodowych

to szeroki proces mający na celu przygotowanie kompleksowego planu budowy sieci światłowodowej (kabli, węzłów, urządzeń), spełniającej określone wymagania. Na element projektowania składają się między innymi czynności opracowania koncepcji, przygotowanie projektów i dokumentacji technicznych, planów itp. Każdy projekt powinien być poprzedzony inspekcją/wizją w terenie w celu zbadania i zweryfikowania planowanego przebiegu trasy kabli i montażu niezbędnych urządzeń.

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom