Słownik


Wpisz poszukiwane hasło lub wybierz z alfabetu wybrany zakres poszukiwań.

~Radiolinia

system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych. Pracuje w paśmie mikrofalowym, z horyzontalną anteną o silnie kierunkowej charakterystyce promieniowania (i co za tym idzie dużym zysku energetycznym). Zapewnia przepustowość od kilku Mb/s do Gb/s.

~Reflektometr

Podstawowymi przyrządami pomiarowymi używanymi zarówno podczas prac wykonawczych jak i eksploatacyjnych są reflektometry - OTDR(Optical Time Domain Reflectometer). Oprócz wygody i przejrzystości oferowanych wyników zapewniają one precyzyjną charakterystykę torów optycznych. Za ich pomocą możemy określić i zweryfikować: tłumienność jednostkową poszczególnych włókien [w dB/km], tłumienność optyczną spoin i połączeń mechanicznych [w dB], tłumienność odbicia wstecznego złaczek czyli reflektancję [w dB]; graficzne przedstawienie poziomu mocy optycznej w funkcji odległości pozwala określić niejednorodności występujące na trasie pomiaru, deformacje spowodowane zgnieceniami, pęknięciami, a przede wszystkim błędami montażowymi takimi jak: zbyt mały promień wyłożenia włókien w kasetach i uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieostrożnego obchodzenia się z kablem. Współczesne reflektometry optyczne możemy podzielić na trzy kategorie: stacjonarne - wykorzystywane głównie w pracowniach laboratoryjnych; montażowe, tzw. mini-reflektomety, najbardziej powszechne, znajdujące zastosowanie przy budowie i utrzymaniu sieci; oraz wyspecjalizowane przyrządy, w których OTDR jest tylko jedną z opcji pomiarowych i współpracuje np. z analizatorem naprężeń.

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom