Słownik


Wpisz poszukiwane hasło lub wybierz z alfabetu wybrany zakres poszukiwań.

~Serwerownia

– wydzielone pomieszczenie będące środowiskiem pracy komputerów pełniących rolę serwerów, a także aktywnych i pasywnych elementów sieci komputerowych. Urządzenia te są umieszczane najczęściej w szafach stelażowych (rackowych) wewnątrz serwerowni.

~Sieci światłowodowe

pasywna część sieci telekomunikacyjnej, której węzły są połączone za pomocą światłowodów. Charakteryzują ją lepsze parametry (szybkość przesyłania, szerokość pasma, odporność na zakłócenia, odporność na próby podsłuchu) niż w przypadku zastosowania przewodów miedzianych.

~Sieć bezprzewodowa

to sieć w któej połączenia między urządzeniami odbywa się bez użycia tradycyjnych przewodów. Łączność obdbywa się za pomocą mikrofal lub podczerwieni.

~sieć LAN

(ang. Local Area Network)

lokalna sieć komputerowa rozmieszczona na niewielkim obszarze ( np. bloków na osiedlu, lub biurowca).

~Sieć logiczna, sieci logiczne

- to zbiór komputerów w sieci korporacyjnej Windows, zorganizowanych w grupy administracyjne i posiadających zainstalowane agenty sieciowe.

~Sieć radiowa

 (z ang. radio access network, RAN) to radiowa sieć dostępowa do Internetu lub infrastruktury telekomunikacyjnej oparta na połączeniu bezprzewodowym.

~Sieć szkieletowa

(ang. backbone network)

wysoko wydajna struktura sieciowa łącząca poszczególne części składowe sieci (sieć telekomunikacyjną, komputerową) przez, którą przesyłana jest największa liczba informacji. W skali kraju może być siecią rozległą, a w przedsiębiorstwie (instytucji) — lokalną.

~Sieć telekomunikacyjna

Sieć telekomunikacyjna – termin prawniczy, którego definicja jest zawarta w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.

Sieć telekomunikacyjna – także obiekt techniczny, będący zbiorem węzłów oraz linii telekomunikacyjnych i łączy pomiędzy węzłami. Sieć telekomunikacyjna wykonuje przekazywanie danych, informacji lub wiadomości w celu komunikacji pomiędzy dwoma lub wieloma określonymi punktami.

~Sieć WLAN

Bezprzewodowa sieć lokalna (skr. WLAN, od ang. Wireless Local Area Network) – sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów (np. tzw. skrętek, czy światłowodów).

~Siłownia telekomunikacyjna

podstawowy i najpowszechniej stosowany systemem zasilania urządzeń telekomunikacyjnych. Siłownia telekomunikacyjna jest zasilana napięciem przemiennym 230V lub 400V, o częstotliwości 50Hz. Dla bezpieczeństwa w dopływie energii często stosuje się podwójne zasilanie, tzw. zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe.

~Spawanie światłowodów

to metoda trwałego łączenia światłowodów. Do spawania światłowodów służą spawarki światłowodowe, które spajają ze sobą włókna za pomocą łuku elektrycznego. Jakość spawów określają: tłumienność własna i wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie.

~System sygnalizacji pożarowej (SSP)

zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

~System zasilania awaryjnego

to urządzenie lub układ urządzeń służący do ochrony wybranych odbiorników przed zakłóceniami zasilania z sieci energetycznej, których skutkiem mogłoby być zakłócenie lub przerwanie ich pracy.

~System zasilania gwarantowanego

to urządzenie lub układ urządzeń mający za zadanie zapewnić bezprzerwową dostawę energii elektrycznej w danym obiekcie.

~System-Sieć Monitoringu Wizyjnego

to system umożliwiający rejestrację i podgląd obrazu zapisanego przez sieć kamer zainstalowanych na wyznaczonym, chronionym terenie. Współczesne rozwiazania monitoringu wizyjnego opierają się na wykorzystaniu sieci IP oraz nowoczesnych kamer cyfrowych.

~Szerokopasmowy dostęp do internetu

(ang. Broadband Internet Access)

usługa polegająca na połączeniu z Internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej przepustowości transmisji. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości wykorzystywane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON lub inne podobne.

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom