Słownik


Wpisz poszukiwane hasło lub wybierz z alfabetu wybrany zakres poszukiwań.

~Urządzenia aktywne

to urządzenia montowane po stronie użytkownika sieci określane skrótem ONT (ang. Optical Network Termination). Urządzenia te zapewniają dostęp użyt­kownika do usług głosowych, danych oraz wideo.

~Urządzenie telekomunikacyjne

to, według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewnienia telekomunikacji.

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom