Ład korporacyjny

Komunikacja ENERGO-TEL S.A. z akcjonariuszami

 

Działalność informacyjna Spółki prowadzona w odniesieniu do akcjonariuszy ma na celu kształtowanie pożądanych relacji, pozytywny wizerunek Spółki oraz określenie mechanizmów komunikacji z akcjonariuszami gwarantujących właściwy, rzetelny i kompletny dostęp do informacji o Spółce dla wszystkich akcjonariuszy, nie stosując preferencji w stosunku do któregokolwiek z nich.

Celem prowadzenia komunikacji z akcjonariuszami przez Spółkę, jest w szczególności:

  • budowanie wartości oraz pozytywnego wizerunku Spółki,
  • wypełnianie w sposób przejrzysty i rzetelny obowiązków informacyjnych nałożonych na ENEGO-TEL  jako Spółkę Akcyjną,
  • zapewnienie przekazania akcjonariuszom rzetelnych i aktualnych informacji o sytuacji Spółki w trybie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki.
 

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom