O firmie ENERGO-TEL S.A.

ENERGO-TEL zmienia się.

ENERGO-TEL S.A. to od 1997 r. ekspert w zakresie dostarczania kompleksowych usług związanych z  eksploatacją, serwisem  i budową sieci oraz węzłów telekomunikacyjnych w Polsce.

Od początku swojego istnienia firma ENERGO-TEL świadczyła usługi w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej - w pierwszym etapie były to trakty światłowodowe. W latach 2000-2002 firma intensywnie uczestniczyła w pracach przy rozbudowie systemu pomiarowego energii elektrycznej dla potrzeb rynku energii.

W 2003 roku nastąpiło rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o usługi serwisu sieci telekomunikacyjnej Tel-Energo S.A. (obecnie EXATEL S.A.) w zakresie linii światłowodowych ziemnych i napowietrznych, urządzeń aktywnych oraz technicznej infrastruktury węzłów łączności. W tym samym czasie ENERGO-TEL rozpoczął świadczenie usług certyfikacyjnych.

Rok później oferta Spółki została rozszerzona o serwis budynkowych sieci komutacyjnych a w roku 2006 roku wprowadzono do oferty nową usługę wykonywania instalacji elektrycznych i teletechnicznych w inteligentnych budynkach. W 2009 roku zakres usług świadczonych przez ENERGO-TEL S.A. w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej został rozszerzony o budowę i serwisowanie instalacji radioliniowych. 

W wyniku reorganizacji obszaru Inwestycji i Eksploatacji stawiamy na wysoką efektywność całej Grupy Kapitałowej EXATEL S.A.

Wprowadzane obecnie zmiany w ENERGO-TEL S.A. pozytywnie przełożą się na realizowane przez nas procesy inwestycyjne oraz serwisowe.
To szczególnie istotne w kontekście obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed całą Grupą Kapitałową.

 

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom