Oferty Pracy

Poniżej zamieszczamy aktualne oferty pracy w naszej firmie. Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGO-TEL S.A. moich danych osobowych zawartych w przesłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.18 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 2018 Poz.1000).

Uprzejmie informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom