Władze Spółki

Marta Agnieszka Kołaczyk - p.o. Prezesa Zarządu ENERGO-TEL S.A.

Rafał Magryś - Wiceprezes Zarządu ENERGO-TEL S.A.

Od 1 kwietnia 2021 roku Wiceprezes Zarządu Spółki ENERGO-TEL S.A.

 

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki ENERGO-TEL S.A. wchodzą następujące osoby:

Katarzyna Joanna Bojańczyk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Katarzyna Kobierska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Marta Agnieszka Kołaczyk - Członek Rady Nadzorczej

 

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom