Władze Spółki

Od 31 maja 2012 Zarząd Spółki ENERGO-TEL S.A. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Stanisław Szuder.

Pan Stanisław Szuder we Władzach Spółki ENERGO-TEL S.A. obecny jest od grudnia 2011 r. Z branżą teleinformatyczną związany od ponad 40 lat. W latach 2007-2010 - członek Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji. W latach 1990-1993 wiceminister łączności, współautor nowego prawa telekomunikacyjnego, umożliwiającego konkurencję na rynku telekomunikacyjnym, w tym podział i utworzenie Telekomunikacji Polskiej oraz Poczty Polskiej.

W latach 1993-2007 związany z Lucent Technologies - Bell Labs Innovations Inc. m.in. jako Wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż na rynkach regionalnych Europy Centralnej i Wschodniej. Jako Prezes Zarządu spółek TKC Zakład Utrzymania Sieci Sp. z o.o. oraz Eltel Networks SA opracował i wdrożył plan konsolidacji podmiotów w jedną spółkę Eltel Networks SA.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, na Wydziale Elektrycznym oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych oraz organizacji i zarządzania.

 

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki ENERGO-TEL S.A. wchodzą następujące osoby:

Katarzyna Joanna Bojańczyk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Katarzyna Kobierska - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Knop - Członek Rady Nadzorczej

 

Budowa sieci telekomunikacyjnych, sieci  światłowodowe, infrastruktura sieciowa, pomiary telekomunikacyjne, serwis sieci telekom